TIETOSUOJASELOSTE

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa Sinulle asiakkaamme, minkä tyyppisiä tietoja keräämme verkkosivuiltamme, miten tietoja käsitellään ja miten ne on suojattu. Tutustu tähän ohjeeseen huolellisesti.

Rekisterinpitäjä

Mstreet / Korouoma Consulting Oy
Miestentie 9
02150 Espoo

Y-tunnus:  2405987-5

Tietosuojavastaava

Nimi: Jussi Liimatainen
Puh. +358 50 5677548
Sähköpostiosoite: jussi.liimatainen@mstreet.fi

Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen sekä asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Lisäksi henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan ja rekisterinpitäjän mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän kanavien kautta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja henkilöistä:

  • Nimi
  • Organisaatio ja asema
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaation osoitetiedot
  • Markkinointisuostumukset/kiellot
  • Markkinointiluokittelutietoja (esim. uutiskirjeen tilaaja, kampanjaan osallistunut, toimiala tms.)
  • Rekisteröinnin alkamisajankohta

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään yrityksiltä asiakassuhteen alkaessa ja yksittäisiltä henkilöiltä rekisteröidyltä itseltään sähköisten rekisteröitymis-, yhteydenotto-, -tilaus-, kampanja- yms. lomakkeiden kautta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietyissä tilanteissa tietojasi saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle. Osa käyttämistämme pilvipalveluista saattaa sijaita EU:n ulkopuolella.

Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat) taikka siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen. Varmistamme siis aina, että mahdollinen tiedonsiirto toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Tietojen poistaminen

Rekisteröitynä henkilönä sinulla on oikeus tutustua tähän rekisteriin tallennettuihin henkilötietoihisi ja oikeus vaatia näiden tietojen oikaisemista tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tiedonsiirtoon.

Kaikki tähän osaan liittyvät pyynnöt ja vaatimukset on lähetettävä kirjallisesti osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa ”Tietosuojavastaava”.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina sekä suojataan asiattomien pääsyltä ja käsittelyltä. Rekisteriin on käyttöoikeus vain Mstreet / Korouoma Consulting Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka ylläpitävät tai kehittävät järjestelmää. Tietokoneet ja älypuhelimet, joilla rekisteriä käytetään, on suojattu henkilökohtaisin kirjautumistiedoin ja salasanoin ja ne sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Vipunet.com sivusto on suojattu SSL-sertifikaatilla, joka pitää huolen siitä, että koko sivuston käyttäminen ja tietojen antaminen sitä kautta on turvallista.

LINKIT & EVÄSTEET

Kolmansien osapuolten sivustot Sivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille sivustoille. Vipu International ei vastaa tällaisten oman sivustonsa ulkopuolisten sivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojakäytännöistä. Suosittelemme, että tutustut huolellisesti jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Evästeet

Vipu International käyttää sivustollaan evästeitä (cookies) kävijätilastojen seuraamiseksi ja palveluiden parantamiseksi. Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka sivustolla vierailevan Internet-selain tallentaa päätelaitteeseen käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Tekstitiedosto sisältää pienen määrän tietoa, jota internetpalvelin voi lukea vieraillessa seuraavan kerran samalla sivulla.

Tämä on voimassa oleva tietosuojaseloste. Tarkastamme ja päivitämme tämän säännöllisesti.

Tarkastettu 22.3.2020