Digitaalisen muutoksen johtaminen vaatii laaja-alaista osaamista

Jussi Liimatainen Blogi @fi

Teen työkseni digitaalisia muutosprojekteja. Luin hiljattain OP:n Sari Heinosen blogin ”johtajuus digiajassa edellyttää uudenlaista yleisosaamista”. Se sopi täydellisesti yhteen omien kokemusteni kanssa ja pyrinkin seuraavassa viemään eteenpäin Sarin esittämiä näkemyksiä.
Digitaalisuus on siinä määrin uusi asia että yritysten sisällä on usein vaikeata määritellä, mille yksikölle tai henkilölle digivastuu kuuluu. Digi putoaa usein markkinoinnin, IT:n ja tuotekehityksen välimaastoon.

Myynti digitaalisissa kanavissa on aina myös markkinointia. Digitaalinen markkinointi on osa digitaalista tuotekehitystä ja jatkuva asiakastarpeisiin perustuva tuotekehitys on lähellä markkinointia.
Yritysten johtajat ovat nykyään niin kiireisiä että he eivät itse ehdi eivätkä jaksa johtaa kaikkea. Digitaalinen muutos vaatii osaamista, jota johtajalla itsellään ei aina välttämättä ole. Kun vielä yritysten omien asiantuntijoiden ja avustavan henkilöstön määrä on minimoitu, johtajan on usein pakko käyttää ulkopuolista apua selvitäkseen digimuutoksesta.

Minkälaista ulkopuolista osaamista johtaja tarvitsee?

”Johtajuus digiajassa edellyttää uudenlaista yleisosaamista”. Kyllä. Mutta yleisosaamisen lisäksi pitää olla myös erityisosaamista. Ulkopuolelta hankitun johtajan tulee siis olla sekä yleisosaaja että riittävässä määrin syväosaaja. Sari määrittelee osaamisen osuvasti T:n malliseksi. T-mallin osaamisessa vaakasuora viiva kuvaa omaa tehtävää laajempaa yleisosaamista. Pystysuora viiva puolestaan kuvaa tiettyyn tehtävään liittyvää syväosaamista.

Digijohtajuuden T-osaaminen

T:n vaakaviiva

  • arvoketjut ja liiketoimintamallit, ekosysteemit ja alusta
  • lean-start-up –tyyppinen kehittäminen: innovointi, nopeat kokeilut, rohkeus, asiakassuuntautuneisuus ja jatkuva optimointi
  • palvelumuotoilu ja design
  • perusymmärrys ohjelmistokehityksestä ja IT-infrasta
  • markkinointiautomaatio ja sisältömarkkinointi
  • analytiikan mahdollisuudet
  • vuorovaikutustaidot sekä online että off-line
  • verkostojen rakentaminen ja hyödyntäminen

T:n pystyviiva

Syväsubstanssiosaaminen, koostuu liiketoiminta-alueen tai kokonaisen toimialan erityisosaamisesta yhdistettynä henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Laajan yleisosaamisen hankkiminen vaatii aikaa ja panostusta

Digimaailman vauhti on niin kova että jokainen digimuutosjohtaja tai sellaiseksi aikova joutuu koko ajan opettelemaan uutta. Tunnustaudun T-osaajaksi. Yleisosaaminen on osa koulutustani ja työkokemustani. Erityisosaamista olen hankkinut digitalisoitumisen alkuajoista lähtien, systemaattisesti ja yli ajan. Koko ajan opetellen uutta. Käytännön työssä olen huomannut että suurimmat haasteet digimuutoksessa koskevat lähes aina ihmisiä. Ihmisten kanssa toimiessa erittäin hyödylliseksi olen kokenut vanhat perushyveet: käytännöllisen viisauden, rohkeuden, oikeamielisyyden ja kohtuullisuuden. Nämä yhdistettynä vankkoihin vuorovaikutustaitoihin ovat tärkeitä lisiä Sarin kuvaamaan T-mallin osaamiseen.