MIKSI?

Mstreet on myynnin, markkinoinnin ja niiden digitalisaation muutosjohtaja. Mstreet tarjoaa yritykselle muutosjohtajan, joka toimii johtoryhmän jäsenenä ja muun johdon tukena. Teemme myynnin ja markkinoinnin muutoksen johtamisen helpoksi selkeällä ja tehokkaalla toimintamallillamme. Meillä on paljon kokemusta erilaisista yrityksistä ja toimialoilta. Digitalisoitumisessa olemme olleet mukana internetin alkuajoista lähtien. Keskitymme toimialoihin ja asiakasbisneksiin, jotka osaamme.

 
 

PALVELEMME

Metodimme asiakkaidemme haasteiden ratkaisuun on OSALLISTUVA TEKEMINEN.

Olemme hyvin ratkaisukeskeisiä. Ymmärrämme laajoja kokonaisuuksia sekä monimutkaisia riippuvuussuhteita. Digitalisaation suurimmat haasteet ovat usein ihmisissä, ei teknologiassa. Ajattelemme aina asiakkaan liiketoimintahyödyn kautta. Asiakkaiden auttaminen on intohimomme.

KENELLE?

Olemme paras kumppani muutoshaluisille yrityksille, joiden omat johtamisresurssit asettavat rajoitteita muutoksen läpivientiin. Tyypillinen asiaksasyrityksemme on keskisuuri yritys, liikevaihtoluokassa 20 meur – 150 meur. Yrityksellä on toimiva johtoryhmätyöskentely, mutta rajalliset resurssit johtamaan myynnin ja markkinoinnin digitaalista muutosta. Lähtötilanteessa asiakasyrityksemme on usein turhautunut omaan muutoskyvyttömyyteensä. Kun projekti etenee tai päättyy, yritykset ovat hyvin tyytyväisiä sekä muutosvauhtiin että saavutettuihin tuloksiin.

 
 

NELJÄ Y:TÄ

1.Yhdistäminen. Yhdistämme ajatuksia, teknologioita ja ihmisiä uusin tavoin.

2. Yhteistyö. Toimimme usein eri ”maailmojen” välissä, joten osaamme puhua eri osapuolten kieliä.  Teemme yhteistyötä sekä asiakkaidemme nykyisten kumppanien että omien kumppaneidemme kanssa.

3. Yksinkertaisuus. Yrityksen sisäisistä prosesseista alkava monimutkaisuus kasvaa asiakkaisiin mentäessä eksponentiaalisesti. Monimutkaisuutta on erittäin vaikea johtaa. Pyrimme aina yksinkertaistamaan monimutkaiset prosessit ja asiat ja teemme niistä kiinnostavia ja ymmärrettäviä.

4. Yrittäjämäisyys. Muutoksen menestyksellinen läpivienti vaatii yrittäjyyttä. Yrittäjänä jokainen projekti on meille kuin uusi oma yritys. Valmistaudumme huolellisesti, rakennamme pitkäjänteisesti ja viestimme viisaasti.

MUUTOSJOHTAMINEN

Melkein kaikki yritykset pyrkivät muuttumaan digitalisoimalla toimintaansa. Muutos on usein aloitettu investoimalla teknologiaan, mutta muutosvauhti ja lopputulokset eivät useinkaan saavuta niille asetetettuja tavoitteita. Meidän työmme kysyntä syntyy toimitusjohtajan, hallituksen tai johtoryhmän tyytymättömyydestä omaa ja organisaationsa suoriutumista kohtaan.

Toimintamallimme tiivistettynä: 1. Muutosjohtaja keskustelee toimitusjohtajan ja johtoryhmän kanssa ja hahmottaa nopeasti, missä keskeiset hidasteet ovat. 2. Muutosjohtaja luo hyvän vuorovaikutussuhteen organisaatioon ja alkaa saman tien toteuttaa organisaation kanssa muutossuunnitelmaa. 3. Muutosjohtaja on johtoryhmän jäsen. Hän toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä muun johtoryhmän kanssa.

Muutosprojektin kesto: tyypillinen toimeksianto kestää joistakin kuukausista joihinkin vuosiin. Työmäärä saattaa vaihdella toimeksiannon aikana yhdestä viiteen päivään viikossa.

Ota yhteyttä muutosjohtajaan, kun haluat vauhdittaa muutoksiasi ja parantaa tuloksia.

 

Ota yhteyttä

Jussi Liimatainen, jussi.liimatainen@mstreet.fi, 050-5677 548

”Intohimoni on myynnin ja markkinoinnin digitalisaatio sekä yritysten menestyminen. Neljä vuotta sitten havaitsin että digitalisaatio ajaa myynnin ja markkinoinnin muutosta niin kovalla vauhdilla, että yritykset eivät meinaa pysyä mukana. Monissa yrityksissä on myynnin ja markkinoinnin digitalisaation osaamis-, kompetenssi- ja resurssivaje. Yritysjohdolla on usein niin paljon asioita vahdittavanaan että heillä ei riitä energiaa eikä aina osaamistakaan muutos- ja kehitysprojektien johtamiseen. Yrityksillä on usein konsulttikammo. Monipuolinen kokemukseni myynnin, markkinoinnin ja digitalisaation johtamisesta auttaa yritysjohtoa saavuttamaan tavoitteensa. Koska toimin johtoryhmän jäsenenä, olen kollega, en ulkopuolinen konsultti.  Referenssit puhuvat puolestaan. Kerron niistä lisää kun tapaamme.”

linkedin

Nimi (pakollinen)

Yritys

Anna puhelinnumerosi

Sähköposti (pakollinen)

Viesti: